Welkom bij kWISspel

kleuterWISKUNDE via spel

Homepage

Het onderwijslandschap is in evolutie. Zo ook voor wiskunde in de kleuterklas. Vaardigheden als probleemoplossend denken, kritisch en creatief denken, samenwerken, zelfregulering winnen hierbij aan belang. Deze site wil dan ook een theoretisch en praktisch kader bieden van hoe kleuters aan wiskunde op een ondernemende en onderzoekende manier kunnen doen in de kleuterklas, en dit onder begeleiding van de leerkracht binnen een rijke en uitdagende leeromgeving.