Een ketting met een patroon

Domein
Meetkunde
Leeftijd
Jongste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In het patroon kunnen aantallen (beperkt tot 5) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee gemeenschappelijke) voorkomen.

ZILL

 

GO

DE RUIMTE STRUCTUREREN
De kleuters kunnen: vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In het patroon, kunnen aantallen (beperkt tot vijf) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee gemeenschappelijke) voorkomen. (O.D. 3.4.)
 

OVSG


 

 

Mogelijke thema's zijn:

  • carnaval
  • zich verkleden
  • ik maak mij op
  • spiegeltje spiegeltje aan de wand
  • sprookjes
  • enz.

Alle thema's waarbinnen 'het maken van een kralenketting' aan bod kan komen, is haalbaar. Maar ook zonder thema kan deze activiteit een plaats vinden in het aanbod.

 

De benodigde materialen zijn:

  • allerhande kralen
  • kettingen

STAP 1 aanknopingspunt

We vertrekken vanuit de probleemstelling dat ik een ketting wil maken (bv. voor mama, voor mezelf, om ons te verkleden als een indiaan, als een prinses, enz.). De kleuters mogen mogelijkheden aangeven hoe we een ketting kunnen maken. Ter ondersteuning kan ik verschillende materialen voorzien. 

In kleine groep mogen telkens een aantal kleuters aan de slag gaan.
 

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters krijgen de ruimte om te exploreren met de materialen.
Observeer en speel eventueel mee.

Neem hier voldoende de tijd voor.
Indien de interesse afneemt gaan we over naar stap 3.

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Ik speel mee en maak ook een ketting mét een patroon erin verwerkt. Wanneer de kleuters dit (niet) opmerken, kaart ik het aan en laat ik de kleuters verwoorden welk patroon er aanwezig is.

We passen de moeilijkheidsgraad aan de mogelijkheden van onze kleuters aan > jongste kleuters: beperkt patroon (bv. ABABAB) en eenvoudige kenmerken (bv. kleur) – oudste kleuters: groter patroon (ABC ABC ABC – ABAC ABAC ABAC) en moeilijker kenmerken (bv. vorm). 

We vragen aan de kleuters hoe we onze ketting moeten verder afwerken. Ook de kleuters krijgen de kans om een ketting met een patroon te maken (we laten ze hierbij vrij, ze kunnen ons patroon kopiëren maar ook zelf een patroon ontwerpen – differentiatie). 

Idee: we nemen een foto van de kettingen met patroon en voorzien deze ter inspiratie. 


 

STAP 4 terugblik

De kleuters tonen hun kettingen aan elkaar en verwoorden het aanwezige patroon. 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.