Thema

De activiteiten die binnen deze site terug te vinden zijn,  zijn telkens opgesteld vanuit een bepaald thema. Daarnaast zijn ook een aantal themaloze activiteiten opgenomen.

Maar een activiteit hangt niet noodzakelijk vast aan het betreffende thema. De activiteit kan heel vaak ook vertaald worden naar andere thema’s toe. Het volstaat hierbij om andere materialen te gebruiken en/of vraagstelling te hanteren.

Binnen de activiteiten zelf staan ook steeds een aantal voorbeelden genoteerd van mogelijke andere thema’s waarbinnen de activiteit kan aan bod komen. Maar deze lijst kan natuurlijk ook zelf aangevuld worden.