Visie

De wiskundige activiteiten, die je binnen deze website terugvindt, hebben drie uitgangspunten gemeen, nl. 
 

 1. De 21e eeuwse vaardigheden: om onze kleuters voor te bereiden op de snel evoluerende maatschappij van morgen is het o.a. belangrijk om ze te laten opgroeien tot ondernemende en probleemoplossende individuen. 

  De activiteiten zetten dan ook volop in op de explorerende, onderzoekende en probleemoplossende houding van kleuters en dit in functie van wiskunde.
   
 2. De didactiek van het onderzoekend leren: om te komen tot een krachtige speel- en leeromgeving waarin de kleuters kunnen opgroeien tot ondernemende en probleemoplossende denkers, wordt er vertrokken vanuit 4 evenwaardige pijlers: betekenisvolle contexten, doe- en denkvragen, systematisch proces en interactie en reflectie.

  Deze pijlers werden dan ook meegenomen in de opbouw van de wiskundige activiteiten. 
   
 3. Spel: spel is en blijft onontbeerlijk in de kleuterklas. Via spel kunnen we de kleuters tot ontwikkeling brengen. 

  De wiskundige activiteiten vertrekken dan ook vanuit het spel van de kleuters, waarbij we via onze begeleiding én een rijke omgeving ze tot de verschillende wiskundige inzichten en vaardigheden wensen te brengen.