Referenties

  • Antonissen, B. (2019). Spelen in uitdagende hoeken. Jonge kinderen stimuleren tot rijk spel, Nieuwolda: Leuker.nu.
  • Dejonckheere, P., Vervaet, S. & Van De Keere, K. (2016). Onderzoekend leren. Geraadpleegd op 24 september 2021, op https://www.onderzoekendleren.be/ 
  • Dierickx, E. & Koelman, A. (2021). Kleuterleerkracht: het naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs. Gent: Academia Press. 
  • Heylen, L. & Holvoet, M. (2020). Ruimte voor initiatief in het basisonderwijs met kleuters, Tielt: uitgeverij Lannoo & CEGO
  • Oenema-Mostert, I., Janssens, H., Woltjer, G. & van de Kraats-Hop, P. (2018). Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal, Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  • SLO (2019). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd op 24 september 2021, op https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/ 
  • Vervaet, S. (2020). Sterk in Stem. Inspiratiegids voor het kleuteronderwijs. Leuven: Acco