21e eeuwse vaardigheden

Het onderwijslandschap is in evolutie. Zo luiden de 21ste eeuwse vaardigheden een nieuw tijdperk in (SLO, 2019). Vaardigheden als kritisch en creatief denken, informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, computationeel denken en probleem oplossen treden hierbij op de voorgrond. Maar ook zelfregulering, sociale&culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren zijn onderdeel van die 21ste  eeuwse vaardigheden.  

Deze vaardigheden werden omschreven door het Nationaal expertisecentrum Leerplanontwikkeling en kennisnet (SLO, 2019) en willen de kinderen voorbereiden op de toekomst van morgen. Onze maatschappij verandert immers pijlsnel en dit onder andere door de technologie en digitalisering. 

21ste eeuwse vaardigheden
Figuur 1 21 ste eeuwse vaardigheden. Overgenomen uit ‘https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/’ door SLO&Kennisnet. 

Heel wat van deze vaardigheden kunnen gelinkt worden aan wiskunde.  In de eerste plaats wordt gedacht aan de probleemoplossende vaardigheden zoals computationeel denken, kritisch en logisch denken, creatief denken.  

Deze denkvaardigheden kunnen immers expliciet gekoppeld worden aan dit leerdomein. Want ook binnen wiskunde wint het denkproces, in vergelijking met het product, aan belang. Om voorbereid te zijn op de toekomst van morgen, is het belangrijk wiskundige problemen te herkennen en via kritisch, logisch en/of computationeel denken te komen tot een oplossing. De kinderen leren hierbij beroep te doen op hun reeds verzamelde kennis en inzichten, of leren gebruik te maken van concepten die eigen zijn aan de computerwetenschappen, dienen kritisch het oplossingsproces te beschouwen, en leren om ‘out of the box’ te denken. 

Dit onderzoeksproject ‘kWISspel’ trekt dan ook de kaart van deze 21ste eeuwse vaardigheden. 
Deze probleemoplossende denkvaardigheden worden hierbij niet gezien als doel op zich, maar als middel om de verschillende domeinen van wiskunde (getallenkennis en bewerkingen, meten en metend rekenen en meetkunde) na te streven in de kleuterklas. We willen de kleuter tot het inzicht van tellen, meten, vergelijken, herkennen en benoemen van vormen enz. brengen vanuit een onderzoekende en ondernemende houding. De leerkracht fungeert hierbij als begeleider binnen een rijke en uitdagende leeromgeving.