Een pad aanleggen

Domein
Meetkunde
Leeftijd
Oudste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In het patroon kunnen aantallen (beperkt tot 5) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee gemeenschappelijke) voorkomen.

ZILL

GO

DE RUIMTE STRUCTUREREN

De werkelijke ruimte

De kleuters kunnen: vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In het patroon kunnen aantallen (beperkt tot vijf) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee    gemeenschappelijke) voorkomen. (O.D. 3.4.)
 

OVSG


 

Mogelijke thema's zijn:

  • Hans en Grietje
  • sprookjeswereld
  • we gaan op pad
  • enz.

 

Binnen deze activiteit kiezen kleuters materialen die standaard in de klas aanwezig zijn.

STAP 1 aanknopingspunt

Vanuit het verhaal ‘Hans en Grietje’ komen we tot het idee om ook een pad aan te leggen tot aan onze klas (zodat iedereen zijn/haar weg terug vindt naar de klas). De kleuters mogen hierbij vrij aangeven hoe ze dit zien en hoe ze te werk zullen gaan.

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters mogen zelf op zoek gaan in de klas naar materialen die ze kunnen gebruiken om een pad te maken. 

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Ik leg ook mijn eigen pad aan en zorg hierbij voor een patroon. Wanneer de kleuters dit niet zelf opmerken, wijs ik hen erop. Kijk even naar mijn pad? Valt er jullie iets op? Ik heb iets speciaals aangebracht in mijn pad. Ik kom zo tot het begrip ‘patroon’. Ik vraag aan de kleuters welk patroon ik heb in mijn pad. 
En zo breng ik de kleuters ertoe om ook een patroon in hun pad op te nemen. Ze zijn hierbij vrij in hun keuze. Achteraf laat ik ze ook aangeven voor welk patroon zij hebben gekozen. 

Differentiatie naar boven
Ik stel voorwaarden aan hun patroon, bv. hun patroon moet telkens uit 3 (of meer) elementen bestaan.
 

STAP 4 terugblik

Ik laat de kleuters aangeven welk patroon ze hebben gelegd. Eventueel ter ondersteuning heb ik steeds foto’s genomen van hun patroon (deze kunnen vervolgens ook ter inspiratie bij de activiteit gelegd worden). 


 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.