Even lange wortelen

Domein
Getallenkennis
Metend rekenen
Leeftijd
Oudste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

De kleuters kunnen bij benadering een voorwerp "meten" met een zelfgekozen maateenheid.

 

Opmerking: het doel 'tellen' heeft betrekking op de vragen die doorheen het verhaal worden gesteld (zie downloads)

ZILL

WDgk2

Inzicht verwerven in tellen

• 2.5-6j   Synchroon en resultatief tellen en terugtellen binnen het bereik tot 10

WDmm1

Vergelijken en ordenen zonder maateenheden

• 4-8j   Twee of meer dingen kwalitatief vergelijken volgens grootte, gewicht, lengte, volume, tijdsduur, temperatuur, snelheid ... en daarbij woorden gebruiken zoals groter, kleiner, langer, donkerder, even zwaar, korter, sneller - dingen sorteren op basis van een kwalitatieve vergelijking volgens één of meer gemeenschappelijke kenmerken

GO

TELLEN ALS VAARDIGHEID
De kleuters kunnen: zonder aanwijzing vijf dingen correct tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn.

KWANTITATIEF VERGELIJKEN
De kleuters: kunnen bij benadering een voorwerp “meten” met een zelfgekozen maateenheid. (O.D. 2.6.)

OVSG


Mogelijke thema's zijn:

 • worteltje gezond
 • konijn
 • ziek zijn
 • van harte beterschap
 • zorgen voor elkaar
 • enz.

De benodigde materialen zijn:

 • het verhaal 'Van harte beterschap' vanuit Schatkist rekenen (zie ook downloads)
 • wortelen (met een verschillende lengte)
 • messen
 • snijplanken

STAP 1 aanknopingspunt

Er wordt vertrokken vanuit het verhaal ‘Van harte beterschap’ (uit de handleiding ‘Schatkist rekenen’). Zie downloads - verhaal deel 1. 

Dit wordt voorgelezen en mogelijks doorspekt met de vragen die staan aangegeven. 

Er wordt in gegaan op de probleemstelling ‘Hoe kunnen we alle wortelen even lang maken?’. De kleuters mogen vrij brainstormen.

Ik geef aan dat ik wortelen meeheb (ik toon ze ook) en dat er straks 4 kleuters zijn die samen met mij op zoek mogen naar een oplossing. Iedereen krijgt hierbij de kans om aan bod te komen.
 

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters krijgen de ruimte om te exploreren met de voorziene materialen.
Observeer eventueel vanop een afstand.

Neem hier even de tijd voor en ga dan over naar stap 3.

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Ik laat de kleuters vrij op zoek gaan naar een manier om ervoor te zorgen dat alle wortelen even lang zijn.

De kleuters denken eerst na vooraleer ze tot actie overgaan.

Ik stel hierbij de nodige begeleidende vragen:

 • Wat is het probleem van konijn? Waarom moeten de wortelen even lang zijn?
 • Hoe zouden we konijn kunnen helpen? Hoe zouden we de wortelen even lang kunnen maken?
 • Kunnen we wortelen langer maken? En kunnen we ze korter maken?
 • Hoe zouden we dit kunnen doen? Welke materialen zouden we hiervoor nodig hebben?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle wortelen even lang zijn?

Om extra hulp te bieden, kunnen we ook uitgaan van 'wat...als-vragen'. bv. Wat als we alle wortelen mooi naast elkaar leggen? Wat als we vertrekken vanuit de kortste wortel? Enz. 

Als ze een idee hebben, voeren ze deze uit. Om daarna na te gaan of we het probleem van konijn hebben kunnen oplossen. Zijn alle wortelen even lang?


 

STAP 4 terugblik

Ik laat de kleuters (die gekozen hebben voor deze activiteit) vertellen en tonen hoe ze tot een oplossing zijn gekomen. We vergelijken hierbij ook de verschillende oplossingswijzen.

Hebben we nu allemaal even lange wortelen? Waarom wel, waarom niet? Wie heeft er de kortste? Wie de langste? Welke manier zou nu het gemakkelijkst zijn? Welke de beste? Welke manier maakt er gebruik van extra materialen? Is er een manier gevonden waarbij we geen extra materialen nodig hebben?

En tenslotte luisteren we naar de manier waarop konijn te werk is gegaan… (zie downloads - verhaal deel 2).
 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.