Huishoek - poppenhoek

Domein
Getallenkennis
Metend rekenen
Leeftijd
Jongste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen handelend en verwoordend de ene concrete hoeveelheid dingen vergelijken met een andere hoeveelheid dingen. Bij het verwoorden gebruiken zij daarbij de passende hoeveelheidsbegrippen. (evenveel / niet evenveel dingen, veel / weinig dingen, te veel / te weinig dingen, dingen over / dingen te kort, meer / minder dingen, meest / minst dingen).

De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

De kleuters kunnen handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap vergelijken.

ZILL

WDgk1

Inzicht verwerven in hoeveelheden

• Hoeveelheden vergelijken en sorteren

• Hoeveelheden vergelijken en sorteren >  2.5-4j Onderzoeken van gestructureerde en ongestructureerde hoeveelheden door actief ervaringen op te doen

WDgk2

Inzicht verwerven in tellen

• 2.5-6j   Synchroon en resultatief tellen en terugtellen binnen het bereik tot 10

WDmm1

Vergelijken en ordenen zonder maateenheden

• 2.5-4j   Twee of meer dingen kwalitatief vergelijken volgens grootte, gewicht, lengte, volume, tijdsduur, temperatuur, snelheid ... - dingen sorteren op basis van een kwalitatieve vergelijking volgens één of meer gemeenschappelijke kenmerken

GO

VERGELIJKEN VAN HOEVEELHEDEN (RELATIES > < =)
De kleuters kunnen:    
globaal vergelijken            
de één-één-relatie leggen
kwantitatief vergelijken                    
verzamelingen samenbrengen die evenveel elementen bevatten.   

TELLEN ALS VAARDIGHEID
De kleuters kunnen: zonder aanwijzing vijf dingen correct tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn.

KWALITATIEF VERGELIJKEN
De kleuters kunnen:
vergelijkingen maken en eenvoudige onderlinge relaties beschrijven.
handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap vergelijken. (O.D. 2.1.)    

 
 

OVSG

                                                                        

                                         
 

Mogelijke thema's zijn:

  • de baby
  • eten en drinken
  • zorgen voor
  • ons lichaam
  • enz.

Ook zonder thema kan de huishoek heel wat mogelijkheden bieden.

De benodigde materialen zijn:

  • verschillende poppen (in verschillende groottes)
  • bijkomende accessoires: slabben, papfelssen, washand, handdoek, stoelen, borden, bekers, bestek enz.
  • ballonnen of kussens

 

 

STAP 1 aanknopingspunt

De kleuters spelen vrij in de huishoek.
Afhankelijk van het thema kunnen er nieuwe materialen worden aangebracht en worden deze voorgesteld. 
 

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters exploreren met de (nieuwe) materialen. 
Observeer en speel eventueel mee. 

Neem hier voldoende de tijd voor.
Indien de interesse afneemt gaan we over naar de volgende stap.
 

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Vanuit een meespelen worden de verschillende doelen nagestreefd.
Dit gebeurt verspreid over verschillende momenten gedurende de week/thema.

  • Focus op het tellen en vergelijken naar aantal

Tip: voorzie voor iedere kleuter (die op dat moment in de hoek speelt) een pop. Of voer de activiteit uit met zoveel kleuters als het aantal poppen in de hoek. 

De poppen hebben honger en willen eten/drinken. Wat moeten we doen? Melk geven > hebben we genoeg papflessen? Hoeveel papflessen hebben we nodig? Indien te weinig, wat kunnen we doen? (bv. elk om beurt melk geven – differentiatie naar boven). 

Het is ook leuk te werken met een papfles die de inhoud weergeeft: zo komen ook begrippen als ‘vol, leeg, bijna leeg’ ook aan bod.
 

De poppen moeten ook eten. We voorzien voor iedere pop een bord en lepel. Hoeveel hebben we er nodig? Hebben we er genoeg? Of hebben we er teveel, nog over? Indien het tellen nog niet goed lukt (differentiatie naar beneden), kunnen we ook de 1-1 relatie leggen (bij iedere pop een bord, lepel leggen). Zo kunnen we op het zicht de hoeveelheden vergelijken. 

De poppen moeten een slab om bij het eten/drinken. Hebben we voldoende slabbetjes voor iedereen? Hoeveel hebben we er? Hebben we er te veel? Te weinig? 
Tip: voorzie een slab met velcro zodat het motorisch haalbaar wordt.

We kunnen de pop ook op een stoel plaatsen. Kunnen we iedere pop op een stoel plaatsen? Hebben we genoeg stoelen? Indien niet: hoe kunnen we dit oplossen (differentiatie naar boven)? Bv. de pop op onze schoot plaatsen. 

Dit kan vervolgens ook toegepast worden op het slapen gaan (voldoende bedden), spelen (voldoende speelgoed), wassen (voldoende washanden en handdoeken), enz. Je kan dit aanpassen naar de aanwezige materialen in je hoek.  

 

  • Focus op het vergelijken naar eigenschappen

Indien je beschikt over een grote en kleine pop en bijkomend grote en kleine materialen, kun je kleuters op zoek laten gaan naar het juiste materiaal voor de juiste pop en dit laten verwoorden (het grote bord voor de grote pop, het grote bed voor de grote pop, de grote lepel voor de grote pop, de grote slab voor de grote pop, de grote handdoek en washand voor de grote pop, enz.)
Hierbij is het niet nodig om voor iedere kleuter een pop te voorzien. Er kan uitgegaan worden van 2 poppen (een grote en een kleine). Tip: je kan ook stevige dozen gebruiken als bed. 

Differentiatie naar boven: je kan ook uitgaan van drie groottes (klein, groot, middelgroot). 
Het thema, verhaal ‘goudlokje en de drie beren’ past hier perfect bij.

Wanneer je gebruik maakt van papflessen die zogezegd opgevuld zijn met melk (en verminderen wanneer de pop drinkt), kun je ook vergelijken naar inhoud toe en komen de volgende begrippen aan bod: ‘vol, leeg, bijna leeg’.


De kleuters kunnen rondlopen met een dikke buik. We voorzien hiertoe verschillende ballonnen in 2 groottes (dunne versus dikke buik). Of 3 groottes (de dunne, dikke en dikste buik) – differentiatie naar boven. Ze stoppen deze onder hun t-shirt. Er kan ook gebruik gemaakt worden van kussens. 
Indien de grote ballon niet onder hun t-shirt kan, kun je ook grote t-shirts voorzien die ze over hun kledij kunnen aandoen. Of je laat de kleuters zelf tot een oplossing komen. 
We laten de kleuters de verschillen ervaren, opmerken en verwoorden. 

STAP 4 terugblik

De kleuters verwoorden in de hoek en/of klassikaal in de kring wat ze gedaan hebben.

Ter ondersteuning voorzien we de gebruikte materialen en/of foto's van hun handelingen/spel. We kunnen ook zelf verwoorden wat we opgemerkt hebben. 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.