We maken een kunstwerk

Domein
Meetkunde
Leeftijd
Oudste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen in concrete situaties handelingen uitvoeren met vormen, grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief kenmerk.

De kleuters kunnen in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.

ZILL

WDmk1

Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties

• 2.5-6j   Een concreet ruimtelijk probleem oplossen

WDmk2

Inzicht verwerven in meetkundige objecten

• Vlakke figuren

• Vlakke figuren >  4-8j Onderzoeken en vaststellen van vlakke figuren door zich te bewegen in de ruimte, te kijken naar en te handelen met voorwerpen uit de omgeving en met vlakke figuren, en daarbij woorden gebruiken zoals rond, driehoekig, vierhoekig

GO

BEWERKINGEN
De kleuters kunnen:
in concrete situaties handelingen uitvoeren met vormen, grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief kenmerk. (O.D. 2.4.) 
kunnen dit ook verwoorden met de passende begrippen.    

DE RUIMTE STRUCTUREREN
De werkelijke ruimte
De kleuters kunnen: in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem. (O.D. 3.3.)
 

OVSG


 

Mogelijke thema's zijn:

  • kunst
  • vormen
  • enz.

De benodigde materialen zijn:

  • Optie 1: verschillende vormen in verschillende groottes (bv. logiblokken of geknipt uit - gekleurd - papier) + een groot papier
  • Optie 2: (gekleurd) papier en een frame (groot stuk papier)
  • Optie 3: papier en verf
     

STAP 1 aanknopingspunt

Impressie: we bekijken in de kring een aantal kunstwerken naderbij waarin vormen centraal staan (zie downloads). Ik laat de kleuters verwoorden wat ze zien (verschillende vormen, verschillende kleuren, verschillende composities, enz.)

Ik vertel aan de kleuters dat ik het leuk zou vinden mochten wij zelf ook zo’n kunstwerk maken, om dan vervolgens een plaats te geven in onze klas/gang/school. (Je kan hier eventueel een tentoonstelling aan verbinden waarnaar de andere klassen, ouders mogen komen kijken.)

Tip: indien je het samenwerken in de verf wil zetten, kun je er ook bewust voor kiezen om de kleuters in kleine groep samen een kunstwerk te laten maken.

Tip: het verhaal ‘Prinses Arabella in het museum’ (Mylo Freeman) sluit hier mooi bij aan en kan gebruikt worden als inleiding op deze activiteit. 
 

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters krijgen de ruimte om de verschillende schilderijen nader te bekijken.
Observeer en luister eventueel vanop een afstand mee wat ze erover vertellen. 

Neem hier voldoende de tijd voor.
Indien de interesse afneemt gaan we over naar stap 3. 
 

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Je kan op verschillende manieren tewerk gaan.

OPTIE 1: we voorzien verschillende vormen in verschillende groottes (bv. logiblokken of we knippen deze zelf uit -gekleurd- papier). En een groot papier waarop het schilderij moet gemaakt worden (het frame).

De kleuters mogen vrij kiezen hoe ze hun kunstwerk vormgeven maar het moet passen op het voorziene stuk papier (frame). 

De begeleiding richt zich op het verwoorden van de verschillende vormen (vierhoek – driehoek – cirkel > moeilijker: onderscheid tussen vierkant en rechthoek). En ook op het invullen van de voorziene oppervlakte (Hoeveel ruimte hebben we daar nog over? Welke figuur zou er daar nog passen? Is deze te klein? Te groot?)

OPTIE 2 (differentiatie naar boven): de kleuters knippen zelf uit (gekleurd) papier hun vormen uit en bevestigen deze op het frame (stuk groot papier). Ook hier richt de begeleiding zich op het verwoorden van de verschillende vormen. Ook het invullen van de voorziene oppervlakte komt aan bod. 

OPTIE 3 (differentiatie naar beneden): de kleuters schilderen hun eigen schilderij met vormen. De begeleiding richt zich hier op het verwoorden van de verschillende vormen.
 

STAP 4 terugblik

We bekijken de verschillende kunstwerken nabij. De kleuters verwoorden welke vormen ze hebben gebruikt en hoe ze te werk gingen.

We hangen de kunstwerken op in de klas/gang/school. Ook hier kun je de kleuters betrekken en samen op zoek gaan naar een passende plaats (bv. groot genoeg om ons kunstwerk op te hangen). 
 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.