We maken muziek

Domein
Getallenkennis
Metend rekenen
Leeftijd
Jongste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

De kleuters kunnen handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap vergelijken

ZILL

WDgk2

Inzicht verwerven in tellen

• 2.5-6j   Synchroon en resultatief tellen en terugtellen binnen het bereik tot 10

WDmm1

Vergelijken en ordenen zonder maateenheden

• 2.5-4j   Twee of meer dingen kwalitatief vergelijken volgens grootte, gewicht, lengte, volume, tijdsduur, temperatuur, snelheid ... - dingen sorteren op basis van een kwalitatieve vergelijking volgens één of meer gemeenschappelijke kenmerken

GO

TELLEN ALS VAARDIGHEID
De kleuters kunnen: zonder aanwijzing vijf dingen correct tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn.

KWALITATIEF VERGELIJKEN
De kleuters kunnen:
vergelijkingen maken en eenvoudige onderlinge relaties beschrijven.
handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap vergelijken. (O.D. 2.1.)        

OVSG

 


 

Deze activiteit staat los van een bepaald thema. Van zodra je aan de slag gaat met muziekinstrumenten, kan deze activiteit aangeboden worden.

De benodigde materialen zijn:

  • voor iedere kleuter een muziekinstrument
  • ondersteunende afbeeldingen

STAP 1 aanknopingspunt

We vertrekken vanuit een muzikale activiteit waarbinnen de kleuters mogen musiceren met een muziekinstrument. 

STAP 2 exploreren

De kleuters krijgen de ruimte om te exploreren met hun muziekinstrument.
Observeer en speel eventueel mee.

Neem hier enige tijd voor.
Indien de interesse afneemt gaan we over naar stap 3. 

STAP 3 wiskundige kern

We voorzien opdrachten met de muziekinstrumenten, waarbinnen wiskunde aan bod komt.
Zoals

  • We spelen traag versus snel op onze instrumenten.
  • We spelen luid versus stil op onze instrumenten.
  • We tikken hard versus zacht op onze instrumenten. (differentiatie naar boven: we kunnen de kenmerken hard versus zacht ook koppelen aan de kenmerken luid versus stil).
  • We tikken 1x op ons instrument, 2x enz. (differentiatie naar boven: we koppelen dit aan een patroon, eerst 1x, dan 2x, opnieuw 1x, enz.)

Differentiatie naar beneden: we voorzien afbeeldingen om de eigenschappen visueel te ondersteunen.

STAP 4 terugblik

De kleuters verwoorden hun ervaringen. De afbeeldingen van de eigenschappen kunnen hierbij extra ondersteuning bieden.