We planten

Domein
Metend rekenen
Leeftijd
Oudste kleuters

Ontwikkeldoel

De kleuters kunnen handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap vergelijken.

De kleuters kunnen bij benadering een voorwerp "meten" met een zelfgekozen maateenheid.

ZILL

 

WDmm1

Vergelijken en ordenen zonder maateenheden

• 4-8j   Twee of meer dingen kwalitatief vergelijken volgens grootte, gewicht, lengte, volume, tijdsduur, temperatuur, snelheid ... en daarbij woorden gebruiken zoals groter, kleiner, langer, donkerder, even zwaar, korter, sneller - dingen sorteren op basis van een kwalitatieve vergelijking volgens één of meer gemeenschappelijke kenmerken

WDmm3

Schatten, meten en rekenen met maateenheden

• Inhoud en volume

• Inhoud en volume >  4-6j Onderzoeken van het begrip inhoud als ‘hoeveel past er in’ door af te passen, over te gieten en te vullen en hierbij begrippen gebruiken zoals (helemaal) leeg, (bijna) vol, even vol

GO

KWALITATIEF VERGELIJKEN
De kleuters kunnen:
vergelijkingen maken en eenvoudige onderlinge relaties beschrijven.
handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap vergelijken. (O.D. 2.1.)    

KWANTITATIEF VERGELIJKEN
De kleuters:
kunnen bij benadering een voorwerp “meten” met een zelfgekozen maateenheid. (O.D. 2.6.)
unnen op basis van een gekozen (natuurlijke) maateenheid vooraf het resultaat schatten.    

OVSG
 

Mogelijke thema's zijn:

 • we planten
 • bloemen en planten
 • moederdag
 • we fleuren onze klas op
 • groene vingers
 • met onze handen in de aarde
 • tuinieren
 • enz.

 

 

De benodigde materialen zijn:

 • allerhande bloemen en/of planten
 • verschillende potjes (van grootte)
 • verschillende schepjes (van grootte)
 • aarde
 • water
 • verschillende gieters (van inhoud)

Deze activiteit is ook ideaal om buiten te laten doorgaan!

 

STAP 1 aanknopingspunt

Ik geef aan dat ik het leuk zou vinden mochten we onze klas wat opfleuren en voorzien van enkele bloemen en/of planten. 

Maar hoe kunnen we dit doen? Wat houdt 'planten' in? Welke materialen hebben we hiervoor nodig? Welke stappen dienen we allemaal te zetten? Enz.

We brainstormen vrij met de kleuters.

STAP 2 exploreren (in kleine groep)

De kleuters krijgen de ruimte om te exploreren met de materialen.
Observeer en speel eventueel mee. 

Neem hier voldoende de tijd voor.
Indien de interesse afneemt gaan we over naar stap 3.
 

STAP 3 wiskundige kern (in kleine groep)

Het opzet is dat iedere kleuter een bloem/plant plant. Maar hoe doen we dit nu? Ik laat de kleuters reageren en nadenken, overleggen met elkaar, oplossingen zoeken...
En ik begeleid met volgende vragen/suggesties: 

 • Met wat zullen we eerst beginnen? Wat moeten we allemaal doen?
 • Hebben we genoeg planten voor iedereen? Hoe weten we dat? Hebben we er te weinig, teveel?
 • Wat hebben we nodig om te planten? Waarin zouden we onze plant planten?
 • Welk potje past voor jouw plant? Is het voldoende groot?
 • Wat geeft een plant nodig om te groeien? Aarde/water/ zon…
 • Hoeveel aarde hebben we nodig?
 • Hoe krijgen we de aarde in ons potje? Met wat kunnen we dit doen? Gebruiken we het best een grote of een kleine schep? En waarom?
 • Hoeveel scheppen aarde hebben we nodig? En als we nu een andere schep zouden gebruiken (een kleine of een grote), hebben we dan evenveel scheppen nodig? We laten de kleuters hierbij gericht schatten op basis van de opgedane ervaringen. Zo hebben ze bv. ondervonden dat ze 5 grote scheppen aarde nodig hebben om hun potje te vullen. Zouden we nu evenveel kleine scheppen nodig hebben? Of meer? Of minder? Eventueel ook ‘hoeveel meer, minder’ (differentiatie naar boven)?
 • Heeft elk potje evenveel aarde nodig? Welke potje het meest? Het minst? Waarom?
 • Moeten we eerst aarde in ons potje doen of eerst onze plant? Wat is het gemakkelijkst?
 • Hoe geven we onze plant water? Wat gebruiken we hiervoor het best? En waarom?
 • Hoeveel water moeten we geven? Een volle beker? Een halfvolle beker? 

Tip: Je kan er ook voor opteren om de kleuters te laten zaaien (in plaats van te vertrekken van plantjes). Hier kun je ook het tellen aan koppelen (hoeveel zaadjes zaaien we per potje) en het aspect tijd (de groei ervaren doorheen de tijd).

STAP 4 terugblik

Wanneer iedereen (of diegene die dit wensten) hebben geplant, worden onze planten klassikaal bekeken en besproken. De kleuters geven aan hoe ze tewerk zijn gegaan. 

Aansluitend kan samen met de kleuters ook bekeken worden waar we onze planten een plaats kunnen geven (ook rekening houdend met bv. voldoende zonlicht).

 

Klik op de afbeelding om groter weer te geven.